Producenci

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Gwarancja

Zgłoszenia gwarancyjne proszę kierować na adres email: zakupy@kpk24.pl, bądź telefonicznie na numer +48 12 443 10 34

 

 

  1. Na każdy produkt zakupiony w naszym sklepie, udzielana jest gwarancja sprzedawcy. Jeżeli towar nie posiada odrębnej karty gwarancyjnej producenta dokumentem gwarancyjnym jest dowód zakupu wystawiony przez Direct Parts sp. z o.o.-paragon bądź faktura VAT.
  2. Każda pozycja towarowa w sklepie internetowym w swoim dokładnym opisie posiada informację o okresie gwarancji.
     
  3. Gwarancją objęte są tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy.  Ze względu na naturalne zużycie materiałów eksploatacyjnych, nie są one objęte gwarancją. Dotyczy to również uszkodzeń powstałych z przyczyn zewnętrznych, takich jak: urazy mechaniczne, zanieczyszczenia, zalania, niewłaściwa instalacja lub obsługa, Gwarancja nie ma też zastosowania w przypadku dokonania przez Klienta nieautoryzowanych napraw wiążących się z zerwaniem plomby gwarancyjnej lub transportowanie towaru do serwisu w sposób umożliwiający jego uszkodzenie.
  4. Jeżeli w okresie gwarancji pojawią się wady produktu, zostaną one usunięte bezpłatnie w terminie 14 dni roboczych od dnia rozpatrzenia przez Direct Parts sp. z o.o.  zasadności gwarancji. Jeżeli jednak naprawa będzie wymagała sprowadzenia części zamiennych, bądź wysłania wadliwego podzespołu do specjalistycznych serwisów, termin ten może być wydłużony do 28 dni roboczych. Na okres trwania naprawy firma Direct Parts sp. z o.o. nie zapewnia sprzętu zastępczego. W przypadku, gdy niemożliwa okaże się naprawa sprzętu, ani jego wymiana na nowy, Direct Parts sp. z o.o. zwróci Klientowi kwotę równą cenie zakupu zwracanego sprzętu oraz Klientowi, który zażądał wystawienia faktury VAT, wystawi fakturę korygującą i odeśle na podany adres. Klient po otrzymaniu faktury korygującej jest zobowiązany do podpisania kopii i odesłania jej na adres Direct Parts sp. z o.o. 31-752 Kraków, ul. Makuszyńskiego 15. Kwota zakupu zostanie przekazana na rachunek bankowy Kupującego w terminie do 14 dni od daty odstąpienia przez Kupującego od umowy.
  5. Reklamacje dotyczące braków w przesyłce lub uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko pod warunkiem przesłania spisanego wraz z przedstawicielem przewoźnika protokołu szkody.
  6. Wysyłany do serwisu sprzęt musi być kompletny, należycie zabezpieczony tak aby nie uległ uszkodzeniu w transporcie oraz zawierać oryginał dokumentu zakupu w przypadku paragonu lub kserokopię faktury oraz opis usterki wraz z danymi kontaktowymi i numerem telefonu.
  7. Koszt transportu towaru do serwisu pokrywa Direct Parts sp. z o.o., chyba że ustalono inaczej. Po otrzymaniu danych do wysyłki lub gotowych listów przewozowych, reklamowany towar należy przesłać za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD. Wszelkie zwroty i przesyłki wysyłane na koszt firmy Direct Parts sp. z o.o.  lub za pobraniem nie są przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne ustalenia. Jeśli reklamacja okaże się nieuzasadniona (np.: sprzęt jest sprawny) może zostać pobrana opłata za diagnostykę i ekspertyzę wg kosztów rzeczywistych. Ponadto Klient zostanie obciążony kosztem transportu towaru zarówno do serwisu jak i z powrotem do Klienta wg kosztów wysyłki.

Kontakt

tel. 12 443 10 34

e-mail: zakupy@kpk24.pl

Sklep jest w trybie podglądu

© 2010 - 2019   KPK24.PL
 


{nocache:1a1f40e93205e882a73536a998e32369#0}
Sklep internetowy Shoper.pl