Producenci

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Regulamin

I. STRONY TRANSAKCJI I PRZEDMIOT TRANSAKCJI

1. Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży przez Direct Parts sp. z o.o. z siedzibą w 31-752 Kraków, Makuszyńskiego 15, NIP: 678317-849, prowadzącym sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem Internetu – poprzez witrynę znajdującą się pod adresem URL: www.kpk24.pl (zwana Stroną).

2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie - zwanym dalej Kupującym, a firmą Direct Parts sp. z o.o. – zwanym dalej Sprzedającym.

3. Kupującym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. Kupujący musi posiadać konto poczty elektronicznej.

4. Kupujący jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym regulaminem i stosować się do jego postanowień.

5. Podczas dokonywania zakupów w sklepie internetowym Kupujący potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem i potwierdza, że akceptuje jego postanowienia. Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

6. Ceny podane na Stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy zgodnie z art. 71 Kodeksu cywilnego.

7. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich (brutto) i zawierają podatek VAT w wysokości 23%. Podane ceny produktów nie zawierają kosztów transportu (tj. dostarczenia towaru do Kupującego).

8. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych towarów do oferty, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych, bądź wprowadzenia w nich zmian, przy czym zmiany te nie będą dotyczyły złożonych i potwierdzonych zamówień.

9. W przypadku dokonania zamówienia Kupujący zostanie poinformowany o terminie dostawy, który zazwyczaj wynosi od 2 do 3 dni roboczych. W przypadku zamówienia towaru, którego aktualnie nie ma na stanie, czas realizacji zamówienia może się wydłużyć, o czym Kupujący zostanie poinformowany po przyjęciu przez Sprzedającego zamówienia.

10. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.

11. Każda promocja (oraz wyprzedaż) ma charakter odrębny i nie łączy się z innymi promocjami oraz z ofertami przygotowywanymi indywidualnie dla poszczególnych Kupujących.

 

II. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia można dokonywać poprzez:

•              strony internetowe sklepu www.kpk24.pl - poprzez wypełnienie formularza na stronach sklepu

•              poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres zakupy@kpk24.pl ze wskazaniem jakich produktów (wraz z podaniem ich ilości) dotyczy zamówienie

•              zamówienie telefonicznie - dzwoniąc pod numer  +48 12 443 10 34

2. Zamówienia internetowe składać można codziennie przez całą dobę, natomiast ich realizacja odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 14.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą realizowane następnego dnia roboczego.

3. Podczas dokonywania zamówienia i w celu jego realizacji Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych wskazanych poniżej danych osobowych.

a.        Osoba fizyczna: adres do dostarczenia towaru (ulica, numer, kod pocztowy lub skrytka pocztowa), e-mail oraz telefon kontaktowy,

b.       Osoba fizyczna, jeżeli chce otrzymać fakturę VAT: imię i nazwisko, adres, adres do dostarczenia towaru (ulica, numer, kod pocztowy lub skrytka pocztowa), e-mail, telefon kontaktowy,

c.        Osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej: nazwy firmy, dokładny adres siedziby firmy oraz adres do dostarczenia towaru, nr NIP, adres e-mail oraz telefon kontaktowy.

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli zamówienie nie może być zrealizowane z powodu podania przez Kupującego nieprawidłowych lub niepełnych danych.

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez Kupującego podczas rejestracji będą niezupełne (tj. niezgodne z pkt 3 powyżej), błędne lub nieprawdziwe, przez co nie będzie możliwości nawiązania kontaktu z Kupującym w celu potwierdzenia zamówienia.

5. Zamówienie zostaje potwierdzone przez Sprzedającego drogą telefoniczną lub elektroniczną. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 48 godzin, nie będą realizowane.

III. PŁATNOŚĆ

1. Sprzedający akceptuje następujące sposoby płatności:

•              Przelew na konto bankowe Sprzedającego, numer: 83 1940 1076 3231 0072 0000 0000 Credit Agricole S.A.. - przedpłata - realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po uznaniu konta Sprzedającego

•              Płatność za pobraniem - Procedura realizacji zamówienia rozpoczyna się natychmiast po potwierdzeniu zamówienia przez Operatora Sprzedającego

2. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto Sprzedającego

3. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę składającą się z:

- ceny zakupu towaru (towarów)

- kosztów transportu (tj. dostarczenia towaru do Kupującego) w wysokości: 20 zł (płatność przelewem z góry) lub 30 zł (płatność za pobraniem)

 

IV. DOSTAWA

1. Czas wysyłki produktów standardowo wynosi 2-3 dni robocze, przy czym może ulec zmianie w zależności od dostępności produktów na magazynie w momencie składania zamówienia przez Kupującego. Przy potwierdzaniu zamówienia przez Sprzedającego Kupujący zostanie poinformowany o czasie realizacji zamówienia w sytuacji gdy będzie on dłuższy.

2.  Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych siłą wyższą (np. pożar, powódź, strajk itd.), które uniemożliwiły dostarczenie towaru w umówionym terminie.  

3. Wysyłka towaru realizowana jest ubezpieczoną przesyłką za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD lub UPS.

4. Koszt dostarczenia zakupionego towaru w całości pokrywa Kupujący. W przypadku dokonania jednorazowego zakupu na kwotę powyżej 500 zł koszty transportu ponosi Sprzedający. 

5. Kupujący ma obowiązek ocenienia stanu produktu i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez Kuriera i w jego obecności. W przypadku uszkodzenia towaru należy w obecności Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać Kurier) , zawierający opis uszkodzenia. Reklamowany towar, należy wraz z fakturą sprzedaży zwrócić Kurierowi. Jeżeli paczka zawiera więcej niż jeden produkt należy zwrócić je wszystkie. Koszt transportu ponosi Sprzedający. Kiedy towar znajdzie się ponownie na magazynie Sklepu zostanie wymieniony na nowy, a nowa przesyłka zostanie wysłana na koszt Sprzedającego. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru w czasie późniejszym należy postępować wg zasad gwarancji.

6. W momencie otrzymania towaru Kupujący potwierdza Kurierowi odbiór przesyłki. Od tej pory towar staje się jego własnością.

 

V. JAKOŚĆ PRODUKTÓW, GWARANCJA I SERWIS

1. Sprzedający oświadcza, że produkty sprzedawane za pośrednictwem Strony są objęte gwarancją producenta lub Strony oraz posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty.

2. Zgodnie z Polską Normą PN-C-94300-7:1997 "Ogumienie. Pakowanie, przechowywanie i transport", za opony pełnowartościowe uważa się opony nie starsze niż 36 miesięcy od daty produkcji.

2. Czas trwania gwarancji jest uzależniony od rodzaju towaru oraz producenta.

3. Gwarancja respektowana jest na podstawie dowodu zakupu lub jego kserokopii.

  

VI. REKLAMACJE

1. Jeżeli w trakcie użytkowania towaru Kupujący stwierdzi, że posiada on wady techniczne, lub jest niezgodny z umową może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych za pośrednictwem Strony .

2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy, lub skierowania reklamacji bezpośrednio do Sprzedawcy, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą oraz odesłać starannie zabezpieczony na czas transportu towar na adres Direct Parts sp. z o.o., 31-752 Kraków, ul. Makuszyńskiego 15. Firma Direct Parts sp. z o.o. nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Do Kupujących będących konsumentami zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z dnia 5 września 2002 r.).

3. Reklamacje związane z produktami dostarczonymi niezgodnie z zamówieniem można składać telefonicznie +48 12 443 10 34 lub mailem na adres bok@kpk24.pl

VII. Zwroty

 

1. Kupujący mający status Konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania Towaru, tj. do dnia wejścia w fizyczne posiadanie Towaru przez Konsumenta lub:

 

a) w przypadku, gdy Konsument złoży jedno Zamówienie obejmujące wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub częściami, termin czternastodniowy należy liczyć od momentu wejścia w fizyczne posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części;
b) w przypadku, gdy Konsument złoży jedno Zamówienie obejmujące dostarczenie Towarów partiami lub w częściach, termin czternastodniowy należy liczyć od momentu wejścia w fizyczne posiadanie ostatniej partii lub części.

 

2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyłany jest Kupującemu za pośrednictwem wiadomości e-mail, potwierdzającej przyjęcie Zamówienia do realizacji.

 

3. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach określonych w obowiązujących przepisach, a to w odniesieniu:

 

a) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1;
b) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania;
c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
d) świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego Zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
f) dostarczania prasy;
g) usług w zakresie gier hazardowych.

 

4. W przypadku odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, Kupujący będący Konsumentem ma obowiązek zwrócić zakupiony Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie uprawnionej przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

 

5. Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru w wysokości równej opłacie za nadanie przesyłki kurierem lub za pomocą innego środka, wybranego przez Konsumenta.

 

6. Wszystkie dokonane przez Kupującego będącego Konsumentem płatności, zostaną zwrócone przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 

7. Płatności, o których mowa w ust. 6 powyżej, zostaną zwrócone tym samym sposobem, jakiego użył Kupujący, chyba że wyraził on zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

8. Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 9 ust. 1 Regulaminu. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

9. Kupujący będący Konsumentem, w przypadku zwrotu Towaru w związku z odstąpieniem, o którym mowa w §9 ust. 1 niniejszego Regulaminu, ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 

 

VIII POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR


VIII.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
VIII.2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
VIII.2.1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
VIII.2.2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
VIII.2.3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym www.kpk24.pl jest równoznaczne z wyrażeniem dobrowolnej zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę Direct Parts sp. z o.o. danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zmianami ). Administratorem danych osobowych jest Firma Direct Parts sp. z o.o., która wykorzystuje dane osobowe wyłącznie w celu realizacji zamówienia tj. przesyłki towaru i wystawienia faktury oraz ewentualnego postępowania reklamacyjnego. Kupującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych, poprawienia ich zgodnie z ww. ustawą oraz do ich usunięcia.

2. Direct Parts sp. z o.o. informuje, że dane osobowe Kupującego będą przetwarzane zgodnie z polityką prywatności.


3. Sądem miejscowo właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z umowy sprzedaży, w tym związanych z postanowieniami niniejszego Regulaminu, będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Sądem właściwym do rozpoznania sporu w przypadku transakcji zawieranych z konsumentami jest sąd miejscowo właściwy według zasad ogólnych wynikających z przepisów obowiązującego prawa.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

Kontakt

tel. 12 443 10 34

e-mail: zakupy@kpk24.pl

Sklep jest w trybie podglądu

© 2010 - 2019   KPK24.PL
 


{nocache:1a1f40e93205e882a73536a998e32369#0}
Sklep internetowy Shoper.pl